Policy


Policy & Terms of Use for Navigation in our Website

Ο χρήστης ενημερώνεται με τους όρους χρήσης και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για το περιεχόμενο που προσθέτει και τις πληροφορίες που μοιράζεται. Το site μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περιπτώσεις υποκλοπής προσωπικών στοιχείων χρηστών από τρίτους, ούτε παρεμβαίνει στο περιεχόμενο των πληροφοριών & σχολίων που αναρτούν οι χρήστες του και συνεπώς δεν φέρει ευθύνη για τις on-line αναρτήσεις.

 1. Ο χρήστης οφείλει να συμπεριφέρεται σύμφωνα με τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και όχι με τρόπο υβριστικό, ανήθικο, εριστικό, προσβλητικό, ρατσιστικό, συκοφαντικό ή παράνομο απέναντι σε μέλη ή τρίτους.
 2.  Το site μας απαγορεύει ρητά ανήλικοι κάτω των 15 να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του. Για ανήλικους 15-17 απαιτείται η συγκατάθεση του γονέα. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως εγγραφούν και επισκεφτούν σελίδες ή υπηρεσίες της ιστοσελίδας, το site μας δεν φέρει καμία ευθύνη.
 3. Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας δεν αποδέχονται ούτε υιοθετούν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε μυνήματα ή οποιεσδήποτε απόψεις εκφράσει ο χρήστης στο chat room ή σε κάποια ανάρτηση, καθώς και ο όποιος παραγωγός-dj (που είναι και χρήστης) on-air σε εκπομπή του. Ο χρήστης έχει την ευθύνη για το περιεχόμενο που αναρτά στο chat room, κλπ, καθώς το site μας δεν μπορεί να ελέγχει το περιεχόμενο.
 4. Χρησιμοποίηση του site για τη μετάδοση κακόβουλων προγραμμάτων (π.χ. κατασκοπευτικό λογισμικό, ιούς, κλπ) απαγορεύεται αυστηρά.
 5. Απαγορεύονται τα ανεπιθύμητα εμπορικοδιαφημιστικά μηνύματα, η αποστολή τεράστιων όγκων πληροφοριών, spamming, και κάθε είδους παρενοχλήσεις προς άλλα μέλη και τον σταθμό. Διαφημιστικά μυνήματα του site εξυπηρετούν μόνο - και μόνο αυτές - ανάγκες υποστήριξης της ύπαρξης αυτού και του σταθμού.
 6. Το chat room δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παράνομους σκοπούς ή για την υποστήριξη παράνομων δραστηριοτήτων. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα να συνεργαστούμε με τις δικαστικές αρχές, ή οποιουσδήποτε ζημιωθέντες τρίτους κατά τη διερεύνηση των τυχών ποινικών ή αστικών παράνομων δραστηριοτήτων.
 7. Χρησιμοποίηση του chat room και εν γένει του site για τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών από τρίτους δεν επιτρέπεται. Μην επιχειρήσετε να αποκτήσετε προσωπικές πληροφορίες από τους άλλους χωρίς την άδειά τους.
 8. Χρησιμοποίηση του chat room και εν γένει του site για να βλάψετε τη φήμη του παρόντος δικτυακού τόπου ή του όποιου προσωπικού της, απαγορεύεται αυστηρά.
 9. Μην μοιράζεστε με άλλους τον όποιο κωδικό πρόσβασης ή πληροφορίες σύνδεσής σας.
 10. Εμπορικά σήματα ή παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων απαγορεύονται. Δεν επιτρέπεται να μεταδίδετε ή φορτώνετε οποιοδήποτε υλικό που παραβιάζει κάθε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ή ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Παρακαλώ αναφέρετε τυχόν παραβάσεις.
 11. Οι προσωρινοί διαχειριστές (moderators) του chat room έχουν το δικαίωμα να αποβάλλουν κατά την κρίση τους κάποιον απο αυτό, και αν υποπέσουν σε λάθος/άδικες αποβολές αυτό θα το κρίνουν οι admininstrators του site επανορθώνοντας όσο το δυνατόν πιο άμεσα.
 12. Δεν παρέχεται καμία εξασφάλιση ή εγγύηση για τη διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία του προγράμματος chat ή άλλου υλικού του site.
 13. Οι παρόντες όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή. Ο χρήστης του προγράμματος chat και εν γένει του site δεν μπορεί να έχει κανενός είδους αξιώσεις εναντίον των διαχειριστών του site.
 14. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του site υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί ή/και τροποποιηθεί π.χ. με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του site.
 15. Οι χρήστες, με την όποια πιθανή εγγραφή τους και κυρίως με την όποια παραπλήσια "ενεργή" (σχολιασμός αναρτήσεων, συμμετοχή στο chat room, κλπ) δραστηριότητά τους στο site, αυτομάτως αποδέχονται τους πιο πάνω κανόνες.

Για οποιοδήποτε θέμα μην διστάσετε να επικοινωνήσετε πατώντας εδώ μαζί μας!